ข่าวด่วน 5 ตุลาคม 2547


โปรแกรมจัดตารางสอน V2

อัพเดท โปรแกรม เพิ่มเติม เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ และความสะดวกต่อ ผู้ใช้งานมากขึ้น ตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ โรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้ใช้โปรแกรม และได้แจ้ง เสนอแนะเข้ามาครับ


ไปดูการอัพเดทเลย >>>

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม
ติดต่อ

บุญมี มุคสิงห์
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ 056 -718007 ต่อ 20

E-mail

Boonmee.muk@chaiyo.com

Boonmeemuk@hotmail.com


MSN

Boonmeemuk@hotmail.com

มือถือ

06-2098790

 เว็บบอร์ด

ติดต่อขอซื้อโปรแกรมในราคา
3,500 บาท

สารบัญการใช้โปรแกรม
ส่วนประกอบและวิธีใช้โปรแกรม
ลงทะเบียนข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลงทะเบียนข้อมูลอาจารย์
ลงทะเบียนแผนการเรียน
ลงทะเบียนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ลงทะเบียนชั้นเรียน
ลงทะเบียน กิจกรรม
จัดครูเข้าสอน หรือ ร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนจัดครูเข้าสอน
ตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนข้อมูล
จัดตารางสอนทั้งหมดหรือ แก้ไขตารางสอน
สำรองข้อมูลไว้
พิมพ์รายงานตารางสอน
พิมพ์ตารางหมวด
 
 

บุญมี มุคสิงห์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี 44
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี 45

(สควค. รุ่น 5)
เกียรตินิยมอันดับ 1

ถึงผมหน้าตาไม่หล่อ แต่ผมก็จนนะ
จะบอกให

 
คุณสมบัติทั่วไป
ชี้แจง โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ ใช้สำหรับจัดตารางสอน ไม่ใช่โปรแกรม ที่ให้ท่านจัดตารางสอนบนกระดาษก่อน แล้วค่อย มาพิมพ์ใส่โปรแกรม เหมือนโปรแกรมอื่น ๆ ที่ท่านเคยรู้จัก เคยเห็นนะครับ ถ้าท่านเตรียมข้อมูลไว้พร้อม แล้วลงมือจัดตารางสอนด้วยโปรแกรมนี้ ท่านจะใช้เวลา ไม่เกิน 30 นาที ก็สามารถพิมพ์ตารางสอนแจกได้เลย
ใช้งานได้กับเครื่องโดยทั่วไป ไม่ได้ต้องการคุณสมบัติ พิเศษอะไรมากมาย (แต่โรงเรียนโดยทั่วไป เครื่องใหม่ ๆ ทั้งนั้น)

ช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่มีขายในโลกและติดตั้งอยู่กับเครื่องของท่าน

รูปแบบโปรแกรมออกแบบมาให้เห็น ตารางห้องเรียน ตารางครู ตารางห้องปฏิบัติการพร้อมกัน จึงสะดวกในการจัด

สามารถใช้งานได้กับ ระบบรหัสวิชา 7 หลัก ได้

มีระบบป้องกันความปลอดภัยข้อมูล คือ ถ้าไม่มีรหัสผ่านจะเรียกดูข้อมูลได้อย่างเดียวแก้ไขข้อมูลไม่ได
เราจึงสามารถติดตั้งเครื่องให้คนอื่น ๆเรียกดูข้อมูลได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแก้ไขข้อมูล

มีระบบสำรองข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลเดิมที่สำรองไว้ได้

การป้อนข้อมูล สามารถป้อนข้อมูลเพิ่มอย่างง่ายดาย เพราะ มีระบบคัดลอกข้อมูลเดิม ไว้ แล้วเปลี่ยนเฉพาะ ช่องที่แตกต่างเท่านั้น

ไม่ต้องจดจำรหัสให้ยุ่งยาก เพราะ โปรแกรมมีหน้าต่างเรียกดูแสดง ให้ดูทุกครั้ง เช่น ถ้า พิมพ์ในช่องรหัส เป็น 1 โปรแกรมจะนำข้อมูลที่รหัส ขึ้นต้นด้วย 1 มาแสดงให้ดูทั้งหมด

สามารถล็อก ได้ทั้งคาบครูผู้สอน - นักเรียน และห้องปฏิบัติการ ได้ทั้งล็อกโดยตรงในตาราง และกำหนดเป็นกิจกรรม

ลงคาบกิจกรรมได้ในคราวเดียว ทั้งหมดทุกห้องที่ทำกิจกรรม


จัดครูผู้สอนลงควบคุมกิจกรรม พร้อมกันในคราวเดียวโดยการ เลือกรายการ ไม่ต้องพิมพ์ ป้อนบ่อยครั้ง

มีระบบตรวจสอบ พิมพ์สรุปการจัดครูเข้าสอน และ สรุปรายวิชาและคาบ ของห้องเรียน และของครู


กำหนดจำนวนคาบที่จะจัดตารางได้ตาม จำนวนคาบของแต่ละโรงเรียน


การจัดตารางสอน ทำได้ 2 ระบบพร้อม ๆ กัน คือ ระบบอัตโนมัติ และ ผู้จัดเลือกคาบลงเอง


จัดแบบนักเรียนเดินเรียนหรือ ล็อกคาบให้ครูสอน แบบเวียนกันสอนได้

การจัดแบบอัตโนมัติ ทำได้เพียงคลิก ปุ่ม 2 ปุ่มเท่านั้น
1. ปุ่มลงวิชาคาบคู่
โปรแกรมจะนำรายวิชาที่ ลงทะเบียนเป็นวิชา ที่สอน ติดต่อกัน 2 คาบมาลงก่อน ถ้า วิชาใดมี 3คาบ ต่อสัปดาห์โปรแกรม จะ ลงให้ 2 คาบในวันเดียว กัน และแยกอีก 1 คาบไปลงในวัน อื่น ๆ ที่ว่าง
2. ปุ่มลงวิชาคาบเดี่ยว
โปรแกรมจะนำรายวิชาที่ ลงทะเบียน เป็นวิชาที่สอน 1 คาบต่อวัน มาลง เช่น ท311101 สอน 4 คาบต่อสัปดาห์ วันละคาบ โปรแกรมก็จะ จัดลง ให้ 4 วัน ๆละ 1 คาบ เป็นต้น

สามารถจัดตารางด้วยตัวเอง ก็ได

การจัดแบบผู้จัดลงคาบเอง เพียงแค่เลื่อนเม้าส์ ไปบนตาราง จะมีระบบบอกให้ทราบว่า คาบใดบ้างที่ลงรายวิชาได้ หรือไม่ได้ (ดวงไฟแสดงสถานะ)

แก้ไขและลบรายวิชาที่ลงแล้วได้ เพียงที่เดียวระบบก็จะลบส่วน ที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัต

เพียงคลิกบนตาราง ท่านจะทราบได้ทันทีว่า คาบเรียนนั้น สามารถย้าย หรือ สลับไปไว้คาบใดได้บ้าง(แสดงตารางที่คลิกเป็นสีเหลือง แสดงตารางคาบที่ย้ายไปได้ เป็นช่อง สีเขียว รายวิชาเดียวกัน เป็นสีแดง )

สลับคาบได้ง่ายดาย โดยการลาก ตารางสีเหลือง มาวาง ทับช่องสีเขียว เท่านั้น โปรแกรมก็จะทำการสลับคาบให้ทันที ตัวอย่าง

มีระบบตรวจสอบ จำนวน คาบ ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อไม่ให้ได้รับคาบมากเกินในแต่ละวัน

สามารถแก้ไข ตารางกรณี เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา


สามารถพิมพ์รายงานสรุปคาบทั้งหมดทุกห้องเรียน ครูทุกคน หรือ สามารถเลือก เฉพาะห้องหรือ ครูแต่ละคนได

พิมพ์ตารางห้องเรียน ตารางครู ตารางห้องปฏิบัติการได้ทั้ง แบบตารางใหญ่ และ ตารางเล็ก เท่าบัตรประชาชน

เลือกรายการพิมพ์ตารางต่าง ๆ ได้พร้อมกันหลาย ๆ ตารางได้ ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียงต่อกัน